Uitslag enquête Buurtkamer Kadans

Ontvangen enquêtes  : 181 (141 hard copy en 40 digitaal)

 

Vraag 1:

Is de buurtkamer belangrijk voor onze buurt?

 • Ja 170
 • Nee                7
 • Weet niet 3
 • Blanco 1

 

Vraag 2:

Zou u er gebruik van maken?

 • Ja 138
 • Nee 27
 • Weet nog niet 15
 • Blanco 1

 

Vraag 3:

Zou u mee willen helpen als vrijwilligers om de buurtkamer tot een succes te maken?

 • Ja                 34           (namen bij WBO bekend. Ivm de AVG mogen deze niet zonder  

                                          toestemming openbaar gemaakt worden)

 • Nee                 124
 • Weet nog niet 23

 

Vraag 4:

Welke van de onderstaande activiteiten vindt u belangrijk?

 • Activiteiten buurtvereniging 88
 • Activiteiten en cursussen voor ouderen 127
 • Activiteiten en cursussen voor jongeren 86
 • Bibliotheek servicepunt 64
 • Buurtpreventie inloop 98
 • Ontmoetingsruimte 138
 • Spreekuur wijkagent 112
 • Filmavonden / feestavonden 77
 • Servicepunt Bestwijzer 127
 • Spreekuur Bewonersoverleg 80
 • Belasting spreekuur 64
 • Financieel spreekuur 40
 • Servicepunt Apotheek 91

 

 • Suggesties andere activiteiten 71 reacties, zie hieronder als BIJLAGE
 • Andere opmerkingen 7  reacties, zie bijlage

 

BIJLAGE enquête Buurtkamer Kadans:

Suggesties andere activiteiten:

 1. Bijeenkomst voor ouders met jonge kinderen zoals vroeger in Todo
 2. Eetgelegenheid voor ouderen 2X
 3. Samen koken
 4. Gezamenlijk eetpunt
 5. Thema-avonden
 6. Hobbyclubs 2X
 7. Hobbywerkplaats
 8. Kinderdisco
 9. Groot prikbord met dingen om te ruilen of te delen
 10. Pluktuin met bloemen, groente en fruit
 11. Dokterspost 7X (evt. in combi servicepunt Bestwijzer)
 12. Computerles voor ouderen 2X
 13. Zwerfboeken project (boeken hotel) 2X
 14. Technisch spreekuur (zonnecellen, gas vrij maken, isolatie e.d.)
 15. 1X per maand buiten kantoor uren, spreekuur gemeente m.n. over onderhoud
 16. Juridisch administratieve hulp
 17. Schilderen (op linnen) 4X
 18. Handwerken (breien, haken, borduren) 3X
 19. Vegetarisch koken / eten
 20. Onbespoten en gifvrije groente- en kruidentuin
 21. Ontmoeting met andere culturen organiseren
 22. Juridisch spreekuur 2X
 23. Creatieve activiteiten voor mannen
 24. Presentatie over heemkunde (Bata) geschiedenis e.d.
 25. Naailes voor ouderen
 26. Pluktuin
 27. Basaal medische onderzoeken (bloedprikken, afleverpunt buisjes t.b.v. urine en lever)
 28. Huurders voorlichting
 29. Ondersteuning Nederlandse taal 2X
 30. Speeluurtje voor kinderen tot 2,5 jaar
 31. Jeu de boulesbaan
 32. Alzheimercafé
 33. Kinderanimatie
 34. Ontmoeting diverse culturen en werken aan integratie
 35. Taallessen
 36. Dansavonden
 37. Rolstoeldansen op zaterdag
 38. 1 ochtend per week mozaïeken
 39. 1 ochtend in de week handwerken
 40. 1 middag bloemschikken
 41. Stop- en vertrekpunt voor wandel- en fietstochten
 42. Kaarten
 43. Kienen
 44. Muziek spelen
 45. Spreekbeurten
 46. Een half uur iemand over zijn hobby laten vertellen
 47. Gastsprekers 20 minuten uitnodigen (Novadic, Poolse cultuur, plastic)
 48. Klussendienst
 49. Computermogelijkheid bieden zoals in de bibliotheek
 50. Restaurantje met kleine snacks
 51. Muziekdagen
 52. Dansen voor mensen met niet aangeboren hersenaandoening (NAH)
 53. Gesprekken voor buurtbemiddeling
 54. Spreekuur wijkverpleegkundige
 55. Tandarts

Andere opmerkingen:

 1. Servicepunt apotheek is niet nodig omdat ze de medicatie thuis brengen
 2. Jammer dat dit initiatief niet in de Wig kan. Kadans is ook een mooie locatie
 3. Mooi Logo Kadans
 4. Hoop dat het gaat lukken
 5. Dit project niet in Kadans maar in de Wig
 6. Kadans moet goedkope ruimte verhuren voor feestjes zonder verplichtingen en consumptieafname en personeel. Buurthuis moet zonder commerciële doeleinden, geen winstbejag)
 7. Zet een vervoerssysteem op voor mensen die niet zelfstandig naar Kadans kunnen komen