HUURDERSSPREEKUUR IN KADANS

Op initiatief van Wilhelminadorper de heer Frits Broek zal er vanaf dinsdag 8 januari, iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur een huurdersspreekuur gehouden worden in buurthuis Kadans, Sint Jozefstraat 1.

Enquête

WBO ondersteunt dit initiatief van harte. Uit een eerdere WBO enquête in de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp kwam naar voren dat hier behoefte aan is.

Ook huurders uit andere wijken zijn welkom op het spreekuur.

Huurderszaken

Huurders met vragen over o.a. huurtoeslag, klachtenprocedures, geschil met Verhuurder, urgentieverklaring en algemene vragen over huurzaken kunnen zonder afspraak binnen lopen.

Ook is een afspraak op een ander tijdstip mogelijk. Hiervoor dient wel een telefonische afspraak gemaakt te worden. Dit kan op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur door te bellen met 0499-371783 (WBO – Kadans).

Frits Broek. heeft een jarenlange bestuurlijke ervaring zowel in lokale als in regionale huurdersplatforms. Aan zijn adviezen zijn géén kosten verbonden.

 

  • Geplaatst in:
  • WBO

Geschreven door : Website Beheer